Knihy v češtině

Hledání křesťanské svobody [čeština]
(Pouze kapitoly 1 až 6, 2002)

Raymond Franz, 14 stran, Formát PDF

Stáhnout PDF zde

Bývalý člen vedoucího sboru Svědků Jehovových poskytuje jedinečný náhled na hierarchické uspořádání tohoto náboženství. Kniha otevírá čtenáři pohled na způsob, kterým dochází k rozhodování uvnitř úzké skupiny jejích vedoucích představitelů, a na ohromný, mnohdy až dramatický dopad, který jejich rozhodnutí má na životy druhých lidí. Jak dokládá toto revidované vydání, přestože kniha byla poprvé publikována v roce 1983, základní principy daného náboženského systému, jež jsou v ní zřetelně odhaleny, pokračují beze změny dodnes. Lze bez nadsázky říci, že čas uplynulý od doby jejího prvního vydání až do současnosti knize nijak neuškodil, ba naopak potvrzuje platnost argumentů v ní uvedených, a důležitost a závažnost otázek a zásad, k nimž se autor vyjadřuje.